Smiřte se spravedlností času

Co dokážete, jako člověk? Dokážete objevovat podstatu věcí, dokážete vynálezem usnadnit život na Zemi. Dokážete objevovat vesmírné dálky. Dokážete spoustu věcí. Ale jediné, co opravdu nedokážete, je ovládnout neúprosný čas. Proti němu jste bezmocní. I když se mnozí lidé snaží s časem bojovat tím, že vymýšlí cestování časem. Vědecko fantastické filmy z prostředí minulosti, přítomnosti a budoucnosti v jedné časové linii nám předkládají varianty, jak by to vypadalo, kdyby se tak stalo. Ale čas ovládnout nedokážete. Čas střeží jediná bytost, a tou je bohyně Kálí .

Dospějte ke smíření

Aby Vás neděsil čas, který neúprosně odkrajuje naše bytí, veďte své životní kroky ke smíření s tímto tajemným jevem, se kterým si lidé nevědí rady. Možná ani nemá smysl se takovouto otázkou ovládnutí času zabývat. Paradoxně to může být ztráta času. Není lepší prožít svůj čas na Zemi plnohodnotně a s energií, kterou můžeme od duchovní bytosti získat? Smířením možná dojdete k cíli pochopení a znovuzrození. Možná najdete odpovědi na otázky, které by Vám byly navždy odepřeny.

Ohodnoťte příspěvek